Najczęściej zadawane pytania

FAQ

1Jak rozliczyć PIT?
Warto zacząć od...
2O jakich terminach trzeba pamiętać w 2017 roku?
do 7-go dnia każdego miesiąca wplata podatku w formie podatkowej do 10-tego dnia każdego miesiąca termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników do 15- tego dnia każdego miesiąca termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki 20 stycznia 2017 r. - zawiadomienie o zmianie metody opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1 - pisemne zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej jako przychód z działalności (obowiązuje od 2015 roku) do 20-tego dnia każdego miesiąca - wplata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych - wplata kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R -wplata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-8AR - wplata na PFRON do 25-tego dnia każdego miesiąca ostateczny termin złożenia deklaracji VAT miesiąc poprzedni do 25 stycznia, kwietnia, lipca, września wplata podatku VAT-7K za poszczególne: I, II, III, IV kwartały roku 31 stycznia 2017 r. - termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2016 r. do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej) - termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników) - termin złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zatrudniający maksymalnie 5 pracowników) - termin złożenia PIT-8AR do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł) 20 lutego 2017 r. pisemne zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1 28 lutego 2017 r. termin złożenia PIT-11 w formie elektronicznej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), oraz doręczenia PIT-11 pracownikowi 2 maja 2017 r. termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2016 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej)